Scheefwoonwet treft alleemmensen die geen koophuis kunnen betalen

Momenteel leef ik van een minimuminkomen. Tussen 2009 en 2011 steeg mijn huur met 1,25%; van 2011 op 2012 met 2,4% Op grond van het “Woonakkoord” is mijn huur tussen 2012 en 2014 met 4,1% verhoogd. In twee jaar jaar tijd meer dan 8% huurverhoging. Betaalde ik in 2012 nog 342,03 Euro huur, inmiddels ligt het op € 370,49; een verhoging van ruim € 28,– per maand in twee jaar. Recht op huurtoeslag heb ik niet, evenmin recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als OZB, omdat ik enig vermogen heb (35.000 Euro). Samen met de, bij de huidige lage rentestand onredelijk hoge vermogensbelasting van 4%, ben ik gedwongen mijn buffer langzaam op te maken aan vermeend scheefwonen.

Maar ik ben geen scheefwoner, waarom krijg ik dan wel elk jaar een huurverhoging van meer dan 4% te betalen? En hetzelfde geldt voor mijn buurvrouw, die in een winkel werkt. Max. 3.500 Euro bruto verdient en niet in aanmerking komt voor welke toeslag dan ook. Zij kan echt niet bij een bank aankloppen om een hypotheek.

D66-beleid
Kwade genius van dit rechtse beleid is D66 en ik begrijp ook niet dat er ook maar één enkele huurder in loondienst op D66 stemt. Zij worden immers dubbel gepakt: bij werkloosheid een kortere WW en jaarlijks een huurverhoging die de inflatie verre overstijgt. Kiezers zijn blijkbaar kort van memorie, gezien het hoge virtuele zetelaantal van D66. Pechtold is Wolf in Schaapskleren. Onder het voorwendsel van “hervorming van de woon- en arbeidsmarkt” rechtser dan de VVD ooit zal worden. Kiezers zijn wel kort van memorie, maar niet dom; de “linkse” PvdA werkt hieraan mee en zal door de kiezer worden afgestraft.

Voorwendsel scheefwonen
Scheefwonen is een voorwendsel is om mensen de koopmarkt op te jagen, waar banken moeilijk doen over een hypotheek. Scheefwonen als dekmantel om huurders te laten opdraaien voor wanbeleid van geprivatiseerde woningbouwcorporaties. De sanctie op wanbeleid wordt neergelegd bij de huurder in plaats van dat de corporatie failliet gaat, zoals elk bedrijf dat zijn eigen bestaansrecht heeft ondergraven.

Bestaansrecht ondergraven
Ondergraven omdat woningbouwcorporaties zo weinig betaalbare woningen bouwen dat een gemeente als Assen zelf is gaan bouwen. Daarnaast verkopen de corporaties delen van het woningaanbod. Opheffen zou ik zeggen en de verantwoordelijkheid bij de gemeenten neerleggen. Fijn dicht bij de burger en het scheelt een boel directiesalarissen.

Perverse prikkel
De huurder draait op voor de kosten in de vorm van extra huurverhogingen. Mijn eigen verhuurder, woningbouwcorporatie Portaal, onderhoudt een waterhoofd aan duurbetaalde directeuren en managers, zo bleek recent in de regionale pers. Hun salarissen worden uiteindelijk ook door de huurders opgebracht. De meer dan exponentiële huurstijgingen onder het mom van scheefwonen vormen een perverse prikkel, zeker ook omdat de corporaties in crisistijd niet doen waarvoor ze in het leven zijn geroepen: betaalbaar bouwen. Ze moeten miljarden in kas hebben om uit te geven aan “leuke dingen”, zoals topsalarissen. En de ultieme verantwoordelijkheid staat daar niet tegenover: in plaats van faillissement en eventuele persoonlijke aansprakelijkheid, moet de huurder een extra huurverhoging ophoesten. Waarschijnlijk betaal ik zelfs mee aan de redding van Vestia. Portaal stort immers ook haar bijdrage in de stroppenpot.

Marktconforme huren
Hoe zit het met het voorwendsel dat de huren “marktconform” moeten worden? Hoe is het dan te rijmen dat de prijzen van koopwoningen de laatste zes jaar met gemiddeld dertig procent zijn gedaald, terwijl mijn huur de laatste 2 jaar met 8,2% is gestegen? Wat is marktconform aan een tegengestelde prijsontwikkeling op de huur- en koopmarkt voor woningen?

Leuke dingen
Intussen ben ik maar begonnen mijn beetje vermogen op te maken tot aan de huursubsidiegrens; beter dan me laten “bestelen” door de fiscus en mijn verhuurder, Kom ik in elk geval straks in aanmerking voor huurtoeslag en heb ik mezelf nog eens een pleziertje gedaan. Maar griezelig is het wel als je inkomen zo laag is als dat van mij om de helft van je financiële “appeltje voor de dorst’ op te moeten maken aan “leuke dingen”.

Onredelijke huurverhogingen
Wat is er redelijk aan om mensen op te zadelen met een onbetaalbare huur, temeer de crisis op de huizenmarkt er voor heeft gezorgd dat er nauwelijks betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd en de prijzen van koopwoningen sinds 2008 zijn gezakt waarvoor banken maar mondjesmaat hypotheken verstrekken? Waar moeten mensen wonen die hun huur straks (of nu al) niet meer kunnen betalen? Kopen kunnen ze niet en een vervangende betaalbare huurwoning wordt niet gebouwd.

Scheefwoonwet terugdraaien
Wanneer gaat onze volksvertegenwoordiging de onredelijke “scheefwoonwet” terugdraaien? Voor mij persoonlijk geldt dat ik de teveel betaalde huur boven de inflatie over de laatste twee jaar terug wil, sinds het “woonakkoord” werd gesloten.

Tagged with →  

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.