Wereldwijde herverdeling van arbeid en productie onontkoombaar

In China en het grootste deel van Azië zijn de lonen laag en woont meer dan de helft van de wereldbevolking, Daar stijgt het opleidingsniveau en in traditionele economieën als Nederland en Duitsland daalt het niveau, tenminste relatief gezien. Nederland wil graag kenniseconomie zijn, maar ondertussen is Fokker verdwenen en gaat de ontwikkelafdeling van Organon sluiten, terwijl het in ons dichtbevolkte, relatief hoogopgeleide randje wereld dat Europa heet, logisch zou zijn al onze kaarten te zetten op onderwijs en vernieuwing van diensten en industrie. Maar we houden in onze hoge-lonenlanden vast aan auto-industrie inn Duitsland en Frankrijk en energieverslindende glastuinbouw in Nederland. Stoot verouderde en arbeidsintensieve arbeid af en richt je in het westen op de dienstverlening waar we goed in zijn.

In Nederland lijkt maar één partij dat begrepen te hebben: D66. Zij zet al haar kaarten op vernieuwing en verbetering van het onderwijs en dat is de enige overlevingskans voor de westelijke wereld. Het behoud van een technologische voorsprong op de Aziaten.

Internationale arbeidsverdeling

Laat het westen dat produceren waar ze goed in is, in plaats van te dure auto’s en vliegtuigen naar Azië te verschepen. Democratie, internationaal recht en waardigheid, mensenrechten, medische kennis, maar vooral schone technologie, zodat ze in Azië veilig en goedkoop schone auto’s, kleding en andere industriële goederen kunnen produceren. Door internationale arbeidsverdeling wordt de productie goedkoper en schoner, dus bereikbaar voor meer mensen en de koopkracht neemt wereldwijd toe.

Scholing als oplossing

Scholing, scholing en nog eens scholing, vooral in technische vakken, dat is het devies en het hele concept van productie van industriële goederen en diensten wereldwijd herschikken. De westelijke wereld richt zich op dienstverlening. Denk voor Nederland aan Internationaal recht en deltawerken, zodat Bangladesh niet elk jaar onder water loopt, voor Duitsland aan milieutechnologie en voor Frankrijk bijvoorbeeld aan schone auto’s, voor de VS aan it-technologie, efficiënt management en ruimtevaarttoepassingen. Het wereldwijd verbeteren van de medische wetenschap, gezondheidszorg en hygiëne is een opdracht van de hele westelijke wereld. Zomaar een greep uit de mogelijke terreinen waarop wij ons zouden kunnen specialiseren. Maar we lijken nog niet toe aan een wereldwijde economische herschikking van werk en taken. De wereldgemeenschap, met wat mij betreft Nelson Mandela als president is nog ver weg. Duitsland wil voorlopig nog zelf zijn Mercedessen blijven bouwen. En wie kan er leven met de gedachte dat er in een dergelijk herverdelingsconcept, naast hoogtechnologisch en juridisch werk er alleen nog maar verpleegkundigen, verzorgenden, bouwvakkers en vuilophalers nodig zijn in Nederland? Een praktisch probleem is het volgende: zijn er wel miljoenen Nederlanders in staat om een HBO of universitaire opleiding te volgen? Uit studies naar het gemiddelde intelligentieniveau, zou blijken van niet.

Club van Rome

Nog beter zou herverdeling van welvaart wereldwijd zijn, maar ik vrees dat de Club van Rome dit begin jaren zeventig al constateerde. Dat scheelt vervuiling en leidt tot een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Maar zolang onze economieën nog steeds gebaseerd zijn op het produceren van “meer-van-hetzelfde” en we vinden dat iedereen in de wereld naar het welvaartspeil van de VS en Europa moet streven, zal het westen de concurrentieslag met Azië gaan verliezen, is het hopen op een technologische doorbraak, zodat de spilzucht wordt gestopt, die inherent is aan kwantitatieve economische groei en zal Afrika aan armoede en Aids ten onder gaan.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.