Politieke midden pakt fundamentele onvrede met Euro en Europa niet aan

Vijf Eurofiele partijen uit het traditionele politieke midden hebben een knap akkoord gesloten. Terwijl Nederland hard moer bezuinigen en ons land vanuit Europa een harde 3%-begrotingsnorm opgelegd krijgt, wil de EU haar eigen begroting met 7% verhogen. Voedingsbodem voor links en rechtspopulisme blijft dus bestaan

Spilziek Europa

Kiezers zijn niet dom en zolang de spil- en bemoeizucht van Europa niet vermindert, zullen links- en rechtspopulistische partijen de wind in de zeilen houden. Het akkoord van de Kunduz-coalitie lost fundamentele problemen niet op: van een mislukte Europese munt en een geldverslindend en bureaucratisch Europees momster dat EU heet, vol uitgerangeerde politici die als ex-topvoetballers aan het eind van hun carrière, op de valreep hun zakken vullen in een ondemocratische en anonieme politieke arena.

Populisme heeft geen oplossing

Populistisch links en rechts, waarbij helaas (tijdelijk de PvdA zich heeft aangesloten). hebben genadeloos laten zien niets te willen en geen enkele oplossing te bieden voor de huidige sociaal-economische problemen. Ik zal zelf D66 stemmen, omdat het m.i. de enige partij is met een maatschappijvisie voor de lange termijn en om ze te belonen voor het bereikte akkoord. Ik verafschuw evengoed haar kritiekloze pro-Europese houding. We leven nu eenmaal in een land van politieke compromissen en deze heb ik maar alvast met mezelf gesloten. De laatste keer was Het SP, omdat Roemer de meest heldere analyses had, bijvoorbeeld over de verhoging van de AOW-leeftijd, maar de gemakzuchtige kritiek van de zijlijn, terwijl anderen de kastanjes uit het vuur hebben gehaald, maakt dat de SP mijn stem niet verdient.

Crisisplan PvdA onhaalbaar

Iets dergelijks geldt voor de PvdA. Ik geloof vest dat ze een betere crisisaanpak hebben dan het huidige akkoord, maar het is natuurlijk irreëel om in twee dagen tot een akkoord te komen (en dat moest van Europa) als je weer vanaf het nulpunt moet gaan onderhandelen. Het door PVV versmade “Catshuis-akkoord” vormde het uitgangspunt voor het huidige akkoord van de Kunduz-coalitie. Vanaf nul gaan onderhandelen op basis van de PvdA crisisaanpak had wederom minstens zeven weken geduurd en was dus onhaalbaar. Ik heb ex-PvdA staatssecretaris Frans Timmermans zich bij P&W zien gedragen als een verongelijkt kind en hij mocht zichzelf eindeloos herhalen, zonder dat Pauw of Witteman de vraag van “tijdgebrek” aan de orde stelden. Timmermans weet dondersgoed dat Europa geen respijt liet om op basis van een geheel nieuw plan te gaan overleggen. Ik vind de opstelling van de PvdA tijdens en na deze crisisonderhandelingen op z’n minst van weinig realiteitszin getuigen. Tegelijk geeft de volgtijdelijkheid uit de reconstructie door Slob, Prehtold en Sap bij P&W mij de stellige indruk dar de eerste twee Samson er niet bij wilden hebben. Ze betrokken hem er pas één dag voor het definitieve akkoord bij, terwijl de eerste contacten tussen Sap en Pechtold al vier dagen eerder waren gelegd. Ook Slob had twee dagen langer dan Samson, zo bleek uit de reconstructie. Slob nam ook meteen het voortouw. . Ik kan niet beoordelen of Samson op woensdag 25 april met voldongen feiten werd geconfronteerd, zoals de PvdA beweert. Zo, ja dan gold dat ook voor VVD en CDA, waarmee ook pas op woensdag de onderhandelingen zouden zijn gestart. Dat twee regeringspartijen zouden zijn gaan onderhandelen op basis van voldongen feiten, lijkt me echter onwaarschijnlijk (dat is touwens een contradictio in terminus). De Kundux-coalitie was gewoon doortastend, de PvdA niet.

Pyrrusoverwinning

De teleurstelling van de kiezer op de linker- en rechterflank over de buitenspel-situatie van PVV en SP zal slechts tijdelijk zijn. Geen enkele Eurofiel zal de kiezer kunnen verkopen dat Nederland in 2013, op grond van de 3%-begrotingsnorm, harder zal moeten bezuinigen dan goed is voor de economie, terwijl de EU haar begroting met 7% wil laten stijgen ten laste van de belastingbetaler. Als de gevestigde, Eurofiele politieke partijen niet gaan beseffen dat de rol van Europa bescheidener moet, dan zal het huidige akkoord van CDA, VVD, D66 Groen Links en Christenunie en de zelfingenomen blijdschap over de overwinning van”het politieke midden” bij de aanstaande verkiezingen een Pyrrusoverwinning blijken te zijn. De kiezer is namelijk niet dom, maar wel kort van memorie.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.