Nederlander wereldkampioen hypotheekschuld dankzij aftrek

De regering meent met 4% daling van de Overdrachtsbelasting de huizenmarkt weer vlot te kunnen trekken. En dat terwijl de OESO een paar jaar geleden becijferd heeft dat de huizenprijzen in Nederland gemiddeld 40% te hoog zijn. Laat dat sinds het uitbreken van de bankencrisis en de langzame daling van de huizenprijzen in de afgelopen jaren nu nog 30% zijn. Dan is nog de enige oplossing dat de huizenprijzen verder dalen, zodat starters weer een kans krijgen.

Een flinke daling is feitelijk allen een probleem voor de mensen die de afgelopen dure jaren een huis hebben gekocht. De meesten die hun huis 10 jaar of langer hebben, kunnen best een flinke prijsdaling verdragen, zeker als ze ook nog op hun hypotheek hebben afgelost.

Kansloze starters

Door de nog steeds veel te hoge prijzen wordt de koopmarkt beheerst door de mensen die al een huis hebben en beter willen gaan wonen. Ze brengen al bezit in, waarmee ze een groot deel van het nieuwe huis kunnen financieren. Dit werkt alleen als zij hun bestaande woning weer kwijt kunnen aan (in veel) gevallen een starter op de woningmarkt. Voor hen is dit huis echter te duur en de financiering onzeker geworden. Er komen “aan de onderkant” nauwelijks kopers bij. Ergo: de huizenmarkt zit vast.

Daling huizenprijzen nodig

Enige oplossing is een aanzienlijke daling van de huizenprijzen en niet met 4%, maar met 30%. Het huidige kabinet laat aspirant kopers daarop wachten, ook al omdat het starters onmogelijk is gemaakt om een tophypotheek af te sluiten en de aflossingsvrije hypotheek naar het laat aanzien, op termijn wordt afgeschaft, maar in elk geval ingeperkt. Alleen met een grote prijsdaling zal de groep die voor een echt herstel moet zorgen: de starter op de kopersmarkt, weer een kans krijgen.

Waarom zijn de prijzen 30% te hoog?

Omdat de hypotheekrente-aftrek ervoor zorgt dat huizenkopers zich een huis boven hun stand kunnen permitteren. Deze aftrek is ooit ingesteld om het eigen huizenbezit te bevorderen. Dezelfde regeling zorgt er nu voor dat de prijzen kunstmatig hoog blijven en de huizenmarkt muurvast zit, doordat starters kansloos zijn. De hypotheekrente-aftrek heeft niet alleen een prijsopdrijvend effect, maar is ook nog eens een oneerlijk en parasitair systeem: hoe meer je verdient, des te meer kun je van de belasting aftrekken, dus hoe lucratiever is het om een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Andere belastingbetalers (ook huurders) betalen des te meer mee aan de aftrek van de goedverdienenden die een deel van hun belasting betalen in het hoogste 52%- tarief van de inkomstenbelasting en dus ook een aftrek hebben van maximaal 52%. Omgekeerd kan een starter die vaak minder verdient en jonger is, veel minder aftrekken omdat hij in een lagere belastingschijf zit, maar betaalt dankzij de huidige aftrekregels wel een te hoge prijs voor zijn huis. Daarbij is Nederland, dankzij de exorbitante hypotheekrente-aftrek, ook nog eens wereldwijd koploper hypotheekschuld en drijft ze de prijzen op in de Belgische en Duitse grensregio’s, waar de huizenkopers veel minder riante regelingen hebben. Ten slotte is de hypotheekrente in Nederland ook nog eens een stuk hoger dan in de buurlanden. En waarom is dat? De voor banken risicovolle top- en aflossingsvrije hypotheken worden beperkt, dus de reden kan niet liggen in extra risico’s voor de banken. Hoge hypotheekrentes zijn in Nederland geen probleem: de schatkist betaalt mee en de banken weten dat.

De oplossing

Het kabinet weet dat de enige oplossing voor dit alles is: het beperken van de hypotheekrente-aftrek, zodat de huizenprijzen naar een gezond niveau dalen en starters weer een kans krijgen en minder mensen de facto op te grote voet leven.

Zachte heelmeesters

Het kabinet laat dit echter nog een paar jaar boven de markt hangen om huizenbezitters, makelaars en notarissen te sparen. Aannemers krijgen ondertussen geen bouwopdrachten meer omdat geen aspirant-koper die huizen kan betalen. Rutte c.s. zijn de spreekwoordelijke zachte heelmeesters die stinkende wonden maken en laat een volgend kabinet de kastanjes uit het voor halen. En dat allemaal om de kleine groep van recente huizenkopers de hand boven het hoofd te houden. Door de hypotheekrente voor een bovengemiddeld huis: boven € 250.000. flink te beperken, zouden harde bezuinigingen op de zorg voor zwakkeren aanzienlijk kunnen worden verzacht. In de hypotheekrente-aftrek gaan miljarden om.

Kiezer niet gek

De kiezer ondertussen, is ook niet gek, die weet dat beperking van de aftrek onvermijdelijk is en wacht af wat een volgend kabinet gaat doen. Wacht af met het zoeken naar een ander huis en verbouwt liever zijn bestaande stulpje met een Nationale Hypotheekgarantie als extra veiligheid. En de starters, die enigen die de woningmarkt vlot kunnen trekken, kunnen alleen maar wachten. Wachten op een volgend kabinet dat extra hard in de hypotheekrente-aftrek zal moeten snijden. Dankzij het uitstelgedrag van Rutte. Daar verandert een symboolmaatregel van 4% niks aan.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.