Europa speelt de barmhartige Samaritaan door Griekenland met miljarden Euro’s te steunen om haar begrotingsproblemen op te lossen. In werkelijkheid zijn het voor sterke economieën als Nederland en Duitsland goedkope leningen die duur aan Griekenland worden doorgeleend tegen veel hogere rente. Als het land zijn schulden netjes terugbetaalt verdienen we er zelfs aan. Maar dat doen de Grieken niet want het land is in feite failliet. Wat Europa en het IMF hebben gedaan is tijd kopen om binnen een jaar met een serieuze oplossing te komen.

Iedereen met een huishoudportemonnee weet dat wanneer je een koelkast op afbetaling koopt zonder dat je inkomen hebt uiteindelijk de schuldsanering wacht. Zo is het ook met Griekenland. Niet extra leningen verstrekken (kopen op afbetaling) is de oplossing, maar schuld saneren. Daardoor krijgen de Grieken weer uitzicht op betere tijden en zijn ze wellicht bereid om aan bezuinigingen mee te werken.

Economische kerncijfers

Tot zover niks nieuws. Maar wat ik miste in de berichtgeving tot nu toe is, hoe zwaar de bezuinigingen op de Griekse economie gaan drukken om me te kunnen voorstellen hoe ontwrichtend ze kunnen zijn voor de Griekse samenleving. Na een tijdje Googlen had ik de vereiste kerncijfers van Nederland en Griekenland bij elkaar.
• Nederland moet 18 miljard bezuinigen. Griekenland 26 miljard.
• Nederland heeft 16,5 miljoen inwoners, Griekenland van: 11,3 miljoen
• In Nederland is het aantal werkenden: 8,6 miljoen; in Griekenland: 5,5 miljoen.
• In Nederland zijn de overheidsuitgaven 250 miljard, in Griekenland: 100 miljard Euro. Wat ik niet heb kunnen vinden in welke periode de bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Ik ga uit voor beide landen van één kabinetsperiode van vier jaar. Ik moet ook aantekenen niet alle cijfers uit 2011 zijn, de Griekse overheidsuitgaven zijn bovendien omgerekend van dollars naar Euro’s (-30%). Om die onzuiverheid te compenseren heb ik een controleberekening gemaakt en aan de hand van de Griekse defensie-uitgaven het Bruto Nationaal Product berekend.

Drie maal zoveel bezuinigen

Uit deze cijfers kun je afleiden dat de Nederlandse bezuinigingen een kleine 5 miljard per jaar zijn. Dat betekent dat er jaarlijks 2% op de Nederlands overheidsuitgaven moet worden bespaard. Voor Griekenland komt de jaarlijkse bezuiniging neer op 6 miljard, dat is 6% op de overheidsuitgaven, dus drie maal zoveel als Nederland. Nu had Griekenland in 2009 het hoogste defensiebudget van Europa als percentage van het Nationaal Product (meer dan 6%, zie:http://www.vrede.be/tijdschrift/158-nr-406-nov-dec-2010/2013-ontspoorde-staatsfinancien-in-griekenland), dus daar kan wel wat van af. Om de Griekse bezuinigingsplicht in een helder perspectief te plaatsen: als Nederland evenveel zou bezuinigen als van de Grieken gevraagd wordt gaat het om een bedrag van 18 miljard Euro maal drie = 54 miljard Euro en dat is niet eens zoveel minder dan wat de grootste economie van Europa moet bezuinigen, ongeveer 70 miljard, maar hier gaat het om Duitsland dat 80 miljoen inwoners heeft. Duitsland is het sterkste Euroland, Griekenland het zwakste. Niet zo gek dat steeds meer economen zeggen dat Griekenland dat niet zal redden. Niet zo gek dat steeds meer economen zeggen dat Griekenland dat niet zal redden.

Terechte protesten

De toenemende onrust in Nederland beziende rond de kunsten, bezuinigingen op passend onderwijs, kinderopvang en de zorg voor gehandicapten en chronisch zieken, kan ik me nu goed voorstellen dat de Grieken massaal en in paniek de straat op gaan om te protesteren, zeker als je bedenkt dat de gemiddelde productie per hoofd in Griekenland tweederde is van die in Nederland: 33.000 om 21.000 Euro. Zie:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables Dergelijke besparingen zijn niet op te brengen en kunnen ook in redelijkheid van geen enkel land worden gevraagd.

Schuldsanering
Als we Griekenland in de Eurozone willen houden, zal het land niet alleen bezuinigingen moeten doorvoeren. Ook de schulden zullen moeten worden gesaneerd, dat wil zeggen minstens de helft kwijtgescholden. Een dergelijke stap kan het land uitzicht op betere tijden bieden. Dat kost Nederland en de Nederlandse banken relatief weinig: een paar miljard. Voor Duitsland en Frankrijk is het veel erger; die bulken van de bijna waardeloze Griekse schuldpapieren. Een andere oplossing voor Griekenland is: terug naar de Drachme. Tegelijk kunnen ook Ierland, Portugal, Spanje en Italië uit de Euro worden gegooid. Blijft over: een Noord-Europese unie van relatief sterke economieën.

Terug naar Drachme
De munten van de Zuid-Europese landen zullen snel in waarde dalen, export naar het welvarende Noorden wordt makkelijker en vakanties naar Zuid-Europa worden spotgoedkoop. Zo genereren ze extra inkomsten en kunnen de landen zich herstellen. Complicerende factoren zijn dat terugkeer naar Drachme, Lire, Escudo en Peseta een hoop geld kost en dat de Griekse economie zwaar verouderd is. Dat laatste maak je met bezuinigingen alleen maar erger en los je met herinvoering van de Drachme niet op.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.