Mohamed is een lichamelijk zwaar gehandicapte Marokkaanse man van 35 die nog bij zijn ouders en jongere zussen woont. Hij heeft 24 uur per dag verzorging nodig en daarvoor heeft hij een Persoonsgebonden Budget. Daarnaast heeft hij een activiteitenbudget een zogeheten Persoonsvolgend Budget (PVB) en ontvangt hij een maandelijkse Wajong-uitkering van omstreeks 900 Euro. Bij elkaar ongeveer een ton per jaar.

Deze voorzieningen heeft hij zelfstandig aangevraagd met hulp van instanties als MEE om de familie die de verzorging op zich neemt zoveel mogelijk te ontlasten. Voor het Persoonsvolgend-budget, dus het ontplooien van activiteiten heeft Mohamed een zuster aangesteld. Zo heeft Mohamed een handeltje op kunnen zetten in exclusieve artikelen die hij via kanalen als Marktplaats en E-bay verkoopt. Dit heeft volgens zijn zeggen in de afgelopen twee jaar zo’n 40.000 Euro opgeleverd, ondanks dat zijn zuster reeds lange tijd is ziekgemeld. Ondertussen heeft ze wel tijd om huishoudelijke en gezinstaken te verrichten, aldus de lezing van Mohamed.

Familie gemachtigd
Dit geld komt ten goede aan de familie, die gemachtigd is voor alle rekeningen waarop dit binnenkomt. De financiële middelen uit PGB-buget, PVB-budget en Wajong-uitkering worden behalve voor zijn verzorging, aangewend om een pand van te kopen in Marokko en recent een nieuwe auto waarin Mohamed niet met zijn onmisbare rolstoel vervoerd kan worden. Ondertussen beklaagt Mohamed zich bij mij, zijn vrijwilliger waar hij wekelijks komt en schrijver dezes, dat hij met één Euro per dag wordt afgescheept als hij in de zomer met moeder en zussen naar Marokko vliegt, terwijl de zussen een ruim daggeld krijgen om leuke dingen te doen. Diverse malen heb ik hem aangeraden om een vertrouwenspersoon te zoeken, om de situatie te helpen veranderen, maar familietrouw van Mohamed zelf en de geslotenheid van het gezin waar geen buitenstaanders worden toegelaten, beletten dat.

Prostituee
Mohamed heeft zelden meer dan een paar Euro op zak en als hij eens enkele tientjes bij elkaar heeft gebedeld dan moet hij verantwoorden waar hij het als 35-jarige aan uitgeeft. Over de jaren dat hij bij mij komt, had bij mij zelfs ruim 300 Euro gespaard, waarvan wij in 2008 een prostituee hebben besteld die van hem, die te gehandicapt is om zichzelf te helpen, een man heeft gemaakt. Maar Mohamed komt zeker al zeven jaar bij mij over de vloer en het gaat bijna altijd over hetzelfde, namelijk dat hij nooit iets te verteren heeft, zelden buiten komt, en zijn zus hem niet de activiteiten biedt waarvoor ze betaald wordt. Ontslaan kan hij haar niet, want daarvoor is hij te afhankelijk.

Taboe
Seks is voor velen in de Marokkaanse cultuur nog een taboe en dat ook mensen met een zware handicap daaraan behoefte hebben, kan tenminste de familie zich niet voorstellen. Instanties als Mee wilden of konden niet bemiddelen, dus hebben we de prostituee uiteindelijk bij mij thuis ontvangen.

Onder curatele
Feitelijk staat Mohamed volledig onder familiaire curatele. De familie is gemachtigd voor al zijn bankrekeningen en Mohamed kan niet eens zelfstandig een pinpas aanvragen. Hij kan zijn handtekening niet zelf zetten en een pinpas wordt ingenomen omdat vader zijn post open maakt. Hij kan niemand zelfstandig machtigen, buiten de familie om, omdat zijn zuster tekenbevoegd is. Als hij om zakgeld vraagt is het tegenargument: “We zorgen toch goed voor je, waarvoor heb jij nu geld nodig”. En dat terwijl Mohamed ondanks handicap intelligent genoeg is om een PGB en een activiteitenbudget aan te vragen en een lucratief internet-handeltje te beginnen.

Cultuurverschillen
Feitelijk ziet met name Mohameds vader alle uitkerings- verzorgingsgeld en Mohameds slimme handeltje als schadeloosstelling voor aangedaan leed. Het lot dat Allah hem wellicht beschoren heeft door hem op te zadelen met een zwaar gehandicapte stamhouder en verder nog vijf jongere dochters. Als smartegeld voor een vrouw en moeder die hij hiervoor als eerste verantwoordelijk stelt. Mohamed hoeft daarvan niet te profiteren; hij wordt immers goed verzorgd. Hij dient zijn eigen lot te dragen, vader draagt het zijne.

Dit roept vragen op:

• Is Mohamed de enige in Nederland die dit overkomt?
• Maakt hij deel uit van een cultuur die achter is in het omgaan met gehandicapte mensen?
• Wordt hier misbruik gemaakt van regelingen?

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.