Historisch besef en democratische gezindheid beste wapens tegen ISIS-gangers

Een kleine groep Islamitische jongeren in Nederland voelt zich aangetrokken tot de radicale standpunten van ISIS, voor wie zelfs de Sji-ítische broeders afvalligen zijn, omdat ze de zittende macht vormen in Irak en Syrië. Op vakantie in Marokko of Turkije merken deze geradicaliseerde jongeren dat ze niet voor vol worden aangezien, omdat ze de taal niet goed genoeg spreken en op de Nederlandse arbeidsmarkt merken ze dat ze niet voor vol worden aangezien omdat ze de verkeerde achternaam hebben en Marokkaanse straatrovers in Utrecht en Rotterdam het Marokkaans imago verpesten. Hier niet thuis, daar niet thuis, nergens thuis. En zelfs als het maatschappelijk falen eigen schuld is, is de slachtofferrol een veilige bondgenoot.

Hier geboren of niet; hun ouders zijn in doorsnee ongeletterd, hebben geen ervaring met democratische spelregels of stemrecht. Laat staan dat ze historisch besef hebben. Net als de meeste Nederlanders, hebben ze er geen benul van dat duizenden Nederlanders en Belgen in de tweede helft van de zestiende eeuw hun leven hebben gelaten op de brandstapel, als geus of watergeus voor de vrijheid van godsdienst. Vrijheid om zelf te kiezen wat je wilde geloven en wie je wilde zijn. Mechelen werd uitgemoord en Naarden en Zutphen, mensen opgehangen, op de brandstapel gezet en als dat niet snel genoeg ging ruggelings aan elkaar gebonden en onder het ijs op de grachten geschoven, zonder redelijke vorm van proces. Maar wel met de inquïsitie aan hun kant.

Barmhartige dood
Kinderen werden in de dichtstbijzijnde regenton verdronken, omdat ze een reformatorisch zakbijbeltje bij zich hadden, nog eind achttiende eeuw werden kinderen onthoofd, omdat hun ouders van adel waren. Dat is iets meer dan 200 jaar geleden en wordt onder het mom van de Franse revolutie jaarlijks op 14 juli gevierd. Uit barmhartigheid mochten de kinderen als eerste onder de guillotine, zodat ze niet hoefden aan te zien hoe hun ouders werden omgebracht. Dat is het verschil tussen de zestiende en de achttiende eeuw. In tweehonderd jaar menselijke beschaving werd de brandstapel vervangen door de strop en het zwaard door de valbijl. In beide gevallen werden mensen om wie ze waren terechtgesteld, niet om wat misdaan hadden, maar altijd zonder redelijk proces.

Middeleeuws ISIS
ISIS doet in moreel opzicht nog een stapje verder terug, naar de vroege middeleeuwen, ten tijde van de ondergang van het Romeinse rijk en de terugval naar regionale en versnipperde stamverbanden. Zoals uit het Soennitische stamverband nu de aanhang van ISIS gerekruteerd wordt en naar middeleeuws gebruik journalisten zonder pardon en zonder proces onthoofd worden. Is het toeval dat in wat wij de “vroege middeleeuwen” noenen de Islam ontstond, Noordelijk-Afrika veroverde, tot in Spanje en de Balkan aan toe? Nee, de instorting van het Romeinse rijk vanaf de vierde eeuw na Christus liet een machtsvacuüm achter dat opgevuld moest worden. Zoals ISIS nu profiteert van het machtsvacuüm in Syrië en Irak. En de Islam heeft zich verspreid over grote delen van het voormalige Romeinse rijk, en de landen ten zuiden van de Middellandse zee behouden. De Balkan en midden Europa gingen weer verloren voor de Islam, net als Spanje. Maar de analogie tussen de vroeg-middeelwse veroveringsdrang van de Islam en de ambitie van ISIS en andere radicaal Islamitische groepen als Boko Haram en Al Qaida om de Islam onder de westerse “ongelovigen” te verspreiden, is opvallend.

Achterlijk geloof
Zoals evangelisten na de ontdekking van de Amerika’s en de kolonisatie van Zuidoost-Azië en de kustgebieden van Afrika in de zestiende en zeventiende eeuw “de heidenen” aldaar de zegeningen van het christendom brachten, desnoods met geweld, zo dringen de Islamitisch fundamentalisten Yezidi’s en Koerden hun geloof op. Al moeten daarvoor journalisten en andersdenkenden onthoofd worden. Mij als westerling dringt zich de vraag op of het toeval is dat de Islam zes eeuwen na het Christendom is ontstaan en van het machtsvacuüm profiteerde dat het instortende Romeinse rijk achterliet en of er een grond van waarheid zou kunnen zitten in de gedachte dat de Islam qua beschaving zes eeuwen op het westen achterloopt als je beschaving defineert als “respect voor andersdenkenden en andersgelovigen”? Hebben Bolkestein, Fortuyn en Wilders gelijk als zij de Islam als een “achterlijke” godsdienst bestempelen, met het woord “achterlijk” in de betekenis van “achtergebleven” bij de westerse beschaving van democratie en relatieve tolerantie naar andersdenkenden en andersgelovigen?

Derde colonne
Je moet er niet aan denken dat alle radicaalislamitische organisaties zich aaneensluiten, “een derde colonne” creëren van ontevreden Islamieten uit het westen om zo de parlementaire democratie van binnenuit te ondermijnen. Het huidige Rusland laat zien hoe onberekenbaar een land is dat geen democratische traditie heeft en waar democratische controle ontbreekt. Iets dergelijks geldt voor Egypte, waar de helft van de bevolking is uitgesloten van politieke deelname en een militaire dictatuur de schijn van legitimiteit ophoudt doordat de president (door de andere helft van de bevolking) is gekozen. Chaos”, bomaanslagen en nieuwe dictaturen zijn overgebleven na de “Arabische lente” en Amerikaans ingrijpen in Irak (de war on Terror”)

Massavernietigingswapens
Waar Al Qaida het Westen een toontje lager wilde laten zingen door de VS te treffen in het economisch hart op 11 september 2001, is het westen een toontje hoger gaan zingen met de inval in Irak op basis van de leugen “dat Sddam massavernietigingswapens” had. Daarvan heb ik overigens nog nooit een zinnige definitie gezien of gehoord, ook niet in de “serieuze pers”, blijkbaar omdat iedereen weet wat massavernietigingswapens zijn. In de wetenschap zou je zonder definitie niet ver komen in de politiek wel, zelfs waar het om leven en dood gaat. Vreemd dat het laatste beetje beschaving verloren gaat als er een politek-militair doel bereikt moet worden. Guantanamo Bay, Aou Ghraib dan blijkt het oorlogsrecht ineens een farce en beschaving flinterdun. ISIS heeft zelfs geen oorlogsrecht nodig om mede-islamieten van een andere stroming of “stam”. namelijk sji-iten als afvalligen te beschouwen.

Westen verantwoordelijk
In de middeleeuwen bestond nog geen oorlogsrecht, zelfs niet als dekmantel om een oorlog “met schone handen” te kunnen voeren en voor de goede zaak. Niet alleen meet het Westen met twee maten: martelen en jarenlange opsluiting van politieke en militaire tegenstanders, maar ze is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de chaos in Irak, Syrië en Libië sinds de inval in Irak in 2003. Het Westen heeft met de inval in Irak een machtsvacuüm gecreëerd dat nu door ISIS wordt opgevuld. Met ISIS heeft het Westen de geest uit de fles geroepen en Aladin met zijn wonderlamp zit allang ergens in een vluchtelingenkamp, onmachtig om de geest weer terug te stoppen. En de Nederlandse regering onder Jan Peter Balkenende liep vooraan in de stoet supporters van een inval in Irak. Zelfs de toenmalig hoofdredacteur van “kwaliteitskrant”, de Volkskrant, Oscar Garschagen liet zich destijds graag zien als “deskundige” en pleitbezorger van een inval om de vermeende massavernietigingswapens van Saddam op te ruimen. Dat een krant, bij monde van haar hoofdredacteur zelfs de schijn van objectiviteit niet meer ophoudt, is niet iets om te vergeten..

Barmhartige pogrom
Vergeleken bij het middeleeuwse optreden van ISIS was de anti-Joodsse pogrom in veertiende-eeuws Brussel bijna barmhartig te noemen: de gehele volwassen bevolking uit de Joodse wijk werd vermoord, maar de kinderen overleefden, mits ze zich bekeerden tot het Christendom en werden opgenomen in goed christelijke pleeggezinnen. Het lijkt op wat ISIS doet anno 2014. 600 jaar verder is de menselijke beschaving niets opgeschoten en blijkt een flinterdun laagje vernis, dat in een ommezien kan worden afgekrabd met het scherpe mes van religieus fanatisme en onverdraagzaamheid.

Dubbele moraal
Je redt de westerse beschaving niet door het uitzetten van radicaal Islamitische jongeren onder intrekking van het Nederlands paspoort. Het is een schijnoplossing, alleen goed om een kwaad westers geweten te sussen over een aangerichte puinhoop in de Arabische wereld en het in stand houden van chaos in Israel en de Palestijnse gebieden. En Islamitische jongeren in Nederland en Europa die zich kansloos voelen en onvolwaardig burger ergeren zich terecht aan de dubbele moraal van het westen. Als je je aangetrokken voelt tot een radicale beweging, is elk argument goed genoeg, ook al moet je daarvoor buitensporig Israëlisch geweld in Gaza en de opkomst van ISIS op één hoop gooien.

Historisch besef
Natuurlijk zijn het verlies van je paspoort, baan of uitkering onvermijdelijke sancties als je je niet wilt houden aan westerse spelregels, want dan hoor je hier niet thuis. Veel belangrijker is onze “nieuwe Nederlandse jongeren” historisch besef en een democratische gezindheid bij te brengen. Historisch zijn Islamitische jongeren “ontheemd”. Van hun ouders krijgen ze fragmentarisch verhalen mee over hun moederland. Turken worden vanuit westerse invalshoek geconfronteerd met een Armeense genocide. Niet iets om trots op te zijn. In Frankrijk is het zelfs verboden de genocide te ontkennen. Op straffe van een boete is een Turk daar zelfs het recht op vrije meningsuiting ontnomen om zich tegen aantijgingen van “massamoord” te weer te stellen.

Hoe belangrijk historisch besef en een democratische gezindheid zijn, toont de recente tweet van Yasmina Haifi die ISIS ziet als “een anti-zionistisch complot dat niets met de Islam te maken heeft”. Ze getuigt er als hoogopgeleide vrouw met een Islamitische achtergrond van geen enkel historisch besef te hebben, maar claimt in de verantwoording achteraf wel haar “democratisch recht op vrije meningsuiting”. Selectief shoppen in wat je toevallig goed uitkomt, heet dat en de tweet zelf getuigt ervan dat een gebrek aan historisch besef ertoe leidt dat elk argument goed genoeg is om je eigen perceptie op de werkelijkheid tot waarheid te verheffen. Elke zinnige discussie en uitwisseling van argumenten zijn zonder historisch besef onmogelijk.

Vastberaden democratie
In plaats van argumenteren en discussiëren, capituleert de democratie en verbiedt demonstraties en vlaggen van Hamas (een organisatie die volgens democratische spelregels aan de macht is gekomen, net als Adolf Hitler trouwens). Nazi-Duitsland heeft laten zien dat de democratie verloren is als ze zich meegaand betoont. Een vastberaden democratie moet ISIS bestrijden, net als alle meelopers en haat-Imaams. Hamas moet zijn raketaanvallen stoppen en Netanjahu moet worden gedwongen tot vredesonderhandelingen, opening van de grenzen en opgave van de bezette gebieden. Het Westen kan dat alleen al bereiken door de wapenleveranties aan Israel te stoppen. In één opzicht kan ik de believers in de “zionistische complottheorie” en Joden die zouden parasiteren op de de westerse ereschuld gelijk geven: de Joodse lobby in de VS lijkt op dit moment te sterk om op korte termijn vrede te bereiken. Internationale druk op Israel blijft achterwege met een beroep op de “Joods-christelijke” vriendschapsbanden, historisch schuldgevoel en een verdeelde Arabische wereld.

Ook een complottheorie, kan een mening vertegenwoordigen, hoe absurd ook. En een democratie moet maar zorgen dat ze sterk genoeg is om een “complot-mening, Hamas-vlaggen en ISIS-leuzen te doorstaan. Als het een burger verboden is, op straffe van baanverlies om selectief te shoppen in de supermarkt van vrije meningen, zoals Yasmina Haifi deed, dan heeft de overheid ook het recht niet om de vrijheid van meningsuiting in te perken, waar dat toevallig goed uitkomt. Weer een voorbeeld van de dubbele westerse moraal, waar radicaliserende Islamitische jongeren zich terecht kapot aan ergeren.

Onvrede
Mocht ISIS klein te krijgen zijn, dan is de onvrede hier en in de Arabische wereld nog steeds niet opgelost. Onvrede met de allesbepalende Westerse normen en waarden, gebaseerd op militaire en economische overmacht. Hooguit zal de focus dan weer verschuiven naar het conflict tussen Israel en de Palestijnen, waar de Westerse overheersing zich in het klein samenbalt. De westers georiënteerde Joodse staat, militair oppermachtig en economisch overeind gehouden door de VS versus arme Palestijnen, deels verdreven, deels opgezadeld met onvruchtbaar land waar ze niet de baas zijn en tegen hun wil opgesloten. Als Israel niet op redelijke termijn tot vrede met de Palestijnse buren komt, dan ben ik er van overtuigd dat het einde van de Joodse staat in zijn huidige vorm in zicht is. Er komt een dag dat een Arabische buur van Israel een atoombom verwerft, legaal, danwel illegaal, zoala Pakistan (ook een Islamitisch land trouwens) dat heeft gedaan. Het “martelaarschap”, hoe weinig wij ons daar in het westen ook bij kunnen voorstellen (de Japanse kamikazepiloten deden het trouwens ook uit naam van hun goddelijke keizer Hirohito) zal uiteindelijk tot de ondergang van Israel leiden. Er is altijd wel een radicaal Islamiet bereid, om een atoombom, hoe primitief ook. op een strategische plek in Tel Aviv tot ontploffing te brengen. Het laatste wat je ziet, is de schaduw van een verdampte voorbijganger in het plaveisel gebrand. Wil Israel het tot een Hiroshima laten komen?

Opvoeding
Of deze voorspelling uitkont of niet: op Nederlandse politici, docenten en opinieleiders, liefst uit eigen kring rust de taak om zijn jongeren, met welke culturele achtergrond dan ook op te voeden in democratie en historisch besef. Maak geschiedenis om te beginnem weer een belangrijk vak op school.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.